Hybridní fotovoltaická elektrárna

Umožňuje úplnou nebo částečnou nezávislost na distribuční síti elektrické energie. V případě Vašeho zájmu navrhneme a dodáme nejvhodnější konfiguraci pro Váš dům, budovu firmy či skladu.

ZADAT POPTÁVKU

Co získáte?

Energetickou soběstačnost, kterou budete mít neustále pod kontrolou. Zajistí ji systém, který používá moderní technologie a díky akumulaci a následné využitelnosti posouvá klasickou fotovoltaickou elektrárnu o stupínek výš. Systém je osazen výkonnými hybridními střídači od firmy Schneider Electric a bateriemi LiFePo4, které zajistí plnohodnotný přísun energie, a to jak přes noc, tak i při kritických momentech, například při výpadku elektrické sítě nebo při nedostatečném slunečním svitu. 

Výhody

  • kvalitní panely a baterie včetně technologie se zárukou 5 let
  • výkon od 4 do 50 kW
  • kvalitní LiFePo baterie značky Winston, které mají velkou výhodu oproti olověným bateriím,  především z hlediska účinnosti a doby životnosti 
  • celý systém je navržen tak, aby neobtěžoval zákazníka při jeho běžných energetických nárocích

Pro koho je systém určen?

Pro domácnosti a firmy, které mají vysoké požadavky na neustálou dodávku elektřiny i při výpadku sítě a zachování komfortu (například hluk z generátoru, kvalita výstupní energie) a domácnosti s vyšší spotřebou, které typický mají bazén, tepelná čerpadla, klimatizaci, mnoho elektrických spotřebičů, nebo majitele eletromobilů. Systémy lze nainstalovat na každý dům s dostatečně pevnou střechou a vyhraněným prostorem v technické místnosti  alespoň 1x2 m na umístění střídačů a baterií.

Nemějte obavy z pořízení

U takto technologicky náročného a robustního systému není ve většině případů možné vyčíslit návratnost investice. Systém je prvořadě dimenzován tak, aby v žádném případě neomezoval v jeho energetické náročnosti uživatele a to i při výpadku elektrické sítě. Cena dále odpovídá kvalitě komponentů a tím je také dána životnost systému a jeho výkonnost, při které se majitel nemusí bát zapnout více spotřebičů naráz. Na celý systém se vztahuje záruka 5 let podložená stabilní společností ELKOV elektro. 

 

Navíc pro Vás zajistíme

  • zázemí společnosti ELKOV elektro
  • značkové komponenty - minimální riziko poruchovosti (máme robustní systém)

Kolik mě bude instalace stát?

Cena těchto systémů se pohybuje od 400 000 Kč po 1 500 000 Kč. Konečná investice je závislá na výkonu střídačů a velikosti baterií pro uložení energie. 

 

 

Použité technologie

Náš systém se snaží být ve všech ohledech technologicky nejvyspělejší a to vyžaduje kvalitu nejen po softwarové stránce, ale i z hlediska použitých komponentů, kde hlavními částmi jsou střídač, baterie a fotovoltaické panely.

U střídačů využíváme produkty firmy Schneider Electric, které jsou dimenzované pro velké, avšak v domácnostech časté, výkony a to od základních 4 kW a 8 kW na fázi, kde při třífázovém systému je celkový výkon 12 kW až 24 kW. Střídače je ovšem možno rozšiřovat, a to až do výkonu 50 kW při zachování jednoho bateriového pole.

Používáme baterie využívající technologii LiFePo4, která umožňuje vybíjení a nabíjení velkými proudy a není náchylná na cyklování a nerovnoměrné nabíjení a vybíjení. Tyto baterie se vyznačují vysokou životností (až 20 let), ale i bezúdržbovostí a bezpečností.

Nově připravujeme komunikaci se značkovými bateriemi německé výroby BMZ, kde je záruka od výrobce 7 let a plánovaná životnost 15-20 roků. Tyto baterie bude možné instalovat od kapacity 6,7 kW až do kapacity 80 kW.

Fotovoltaické panely dodáváme pro tyto systémy výhradně německé nebo japonské výroby a v případě zájmů a nebo členité střechy jsme schopni dodávat systémy s optimalizací na každý panel samostatně, kde získáváme kompletní monitoring každého samostatného panelu a maximální využití slunečního záření.

 

Monitoring a správa systému

Aby fungoval systém přesně dle Vašich požadavků a byl pod Vaší plnou mocí, vyvinuli jsme vlastní monitorovací a ovládací software, díky kterému můžete kdykoliv a kdekoliv ovládat a sledovat stav Vaší domácnosti či firmy přes webové rozhraní. Systém nejenže umožňuje vlastnosti inteligentní domácnosti, například spínání a odpínání spotřebičů na dálku, ale dokáže majitele informovat i o nečekaných událostech, jako je například výpadek elektřiny. Slouží také naší firmě ke sběru dat, což umožňuje na dálku provést kontrolu a zaručit 100% chod systému.

Další popis

Hybridní systém je kombinací ostrovního systému a klasické fotovoltaické elektrárny, přičemž je využíváno výhod obou systémů.

Hlavní předností systému je, že dokáže pracovat jak s využitím distribuční soustavy, tak i v případě jejího výpadku. Jeho cílem je maximální využití vlastní vyrobené energie (až 90 % oproti klasickým fotovoltaickým elektrárnám, které mají běžné využití 30 %) a také energetická nezávislost na distribuční soustavě. Například v případě jejího výpadku systém automaticky přejde na dodávku energie z baterie. Zjednodušeně se dá říct, že se jedná o síťovou elektrárnu s vlastními akumulátory, která je schopna fungovat nezávisle na distribuční síti. Energie vyrobená fotovoltaickými panely je vedena do akumulátorů, ve kterých se ukládá a následně je využívaná elektrickými spotřebiči. Jednou z hlavních součástí hybridního sytému je baterie, do které je akumulována přebytečná energie. Ta se později využije v případě nedostatku slunečního svitu nebo přes noc. Systém je možno libovolně rozšiřovat prakticky ve všech ohledech. Je zde i možnost připojení dalšího zdroje energie, například generátoru, který dokáže zajistit přísun energie i v případě dlouhodobého výpadku.

Nespornou výhodou je, že je systém bezúdržbový a také využívá ty nejmodernější technologie, jakými jsou hybridní střídače Xanter XW firmy Schneider Electric, které nabízí vysoký výkon s možností až 200% krátkodobého přetížení. Tento hybridní systém je možné sestavit jak v jednofázovém, tak i třífázovém provedení. Výkon systému se dá libovolně rozšiřovat dle požadavků zákazníka od 7 kW až do 102 kW. Jako akumulátory využíváme baterie LiFePO4, které splňují nejvyšší požadavky na účinnost, životnost a bezpečnost, čímž překonávají, stejně jako v ostatních technických parametrech, olověné baterie. Hybridní systém je kompletně monitorovaný a dokáže se plně přizpůsobit požadavkům zákazníka, například co se týče ovládání přes telefon či tablet. Je velmi pružný v ohledu na případné výkyvy ve spotřebě a nerovnoměrné využívání energie v průběhu dne. V budoucnosti, při dostatečném nadimenzování systému, nabídne tato aplikace také možnost dobíjení elektromobilů.

Kontaktujte nás
  • my light
  • elkov